Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Регионална програма за поддршка на истражувања
пронајди
Регионална програма за поддршка на истражувања

ДИСКУСИЈА НА ТЕМА „ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ВИСОКОКВАЛИТЕТЕН ПРОЦЕС ЗА ОЦЕНКА НА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКИ ПРЕДЛОГ-ПРОЕКТИ“

[Apr 22 2016 ] На 27 април 2016 година (среда), со почеток во 13.30 часот, на Универзитетот на Југоисточна Европа во Скопје, ќе се одржи дискусија на тема „Обезбедување на висококвалитетен процес за оценка на научноистражувачки предлог-проекти“ организирана во рамки на Регионалната програма за поддршка на истражувањето во Западен Балкан кој се спроведува од Фондацијата Отворено општество – Македонија.

Регионална програма за поддршка на истражувања

ДИСКУСИЈА НА ТЕМА „ИСТРАЖУВАЊА И/ИЛИ НАУЧНИ ИСТРАЖУВАЊА: КОЈ И КАКО ДА АПЛИЦИРА ВО МОН?“

[Mar 31 2016 ] На 5 април 2016 година (вторник), со почеток во 13.30 часот, во Јавна соба во Скопје, ќе се одржи дискусија на тема „Истражувања и/или научни истражувања: Кој и како да аплицира во МОН?“, организирана во рамки на Регионалната програма за поддршка на истражувањето во Западен Балкан кој се спроведува од Фондацијата Отворено општество – Македонија.

Регионална програма за поддршка на истражувања

ДИСКУСИЈА „ПРИОРИТЕТИ ЗА ПОДДРШКА НА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ: КАДЕ ДА СЕ ФОКУСИРАМЕ?“

[Mar 22 2016 ] На 24 март 2016 година (четврток), со почеток во 13.30 часот, во Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања (ИСППИ) на бул. Партизански одреди бб во Скопје, ќе се одржи дискусија на тема „Приоритети за поддршка на научноистражувачки проекти: Каде да се фокусираме?“, организирана во рамки на Регионалната програма за поддршка на истражувањето во Западен Балкан кој се спроведува од Фондацијата Отворено општество – Македонија.

Регионална програма за поддршка на истражувања

ДЕБАТА „МАКЕДОНИЈА 2015: ПОМЕЃУ АВТОРИТАРНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ И ЕВРОПЕИЗАЦИЈАТА?“

[May 22 2015 ] На 26 мај 2015 година (вторник), со почеток во 18 часот, во хотелот Холидеј Ин (сала Скала 1), ќе се одржи дебата со наслов „Македонија 2015: Помеѓу авторитарните тенденции и европеизацијата?“ во организација на локалната канцеларија на Регионалната програма за поддршка на истражување во рамки на Фондацијата Отворено општество - Македонија.

Регионална програма за поддршка на истражувања

КОНФЕРЕНЦИЈА „ОПШТЕСТВЕНИ, ПОЛИТИЧКИ И ЕКОНОМСКИ ПРОМЕНИ ВО ЗАПАДЕН БАЛКАН“

[May 19 2015 ] На 28 мај и 29 мај 2015 година (четврток и петок), со почеток во 9 часот, во хотелот Инекс Горица во Охрид, ќе се одржи годишната конференција на Регионалната програма за поддршка на истражување со наслов „Општествени, политички и економски промени во Западен Балкан“.