Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Настани и новости
пронајди
Правна програма

Над 200 локални активисти ќе бидат обучени за правото на слободен пристап до информации

[Jun 9 2012 ] Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ) со цел да го промовира правото на слбооден пристап до информациите, но и да ги зајакне капацитетите на локалните активисти да го користат законското право на пристап до информации спроведува обуки за правото на слободен пристап до информациите.

Форуми во заедницата

Одржани првите форумски сесии во општините Липково и Карпош

[Jun 8 2012 ] Објавувањето на Нацрт [четвртиот] периодичен извештај на Република Македонија по Меѓународниот пакт за граѓански и политички права, претставуваше повод Фондацијата Отворено општество – Македонија и Хелсиншкиот Комитет за човекови права на Република Македонија, да ја истакнат потребата од...

Форуми во заедницата

Први форумски сесии во Липково и Карпош

[Jun 7 2012 ] Во јуни Фондацијата Отворено општество - Македонија (ФООМ) започна со реализација на новата фаза на Програмата „Форуми во заедницата“, во општините Липково и Карпош. Програмата е финансирана од Швајцарската агенција за развој и соработка и вклучените општини.

Граѓанско општество

Discussions at EU level on the review of the rules on access to documents for the institutions making them less transparent

NGOs expressing their concern about the threat to EU transparency legislation

[Jun 6 2012 ] According to the organizations for environmental protection and transparency, the key EU legislation is under a serious threat.

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Дванаесетти извештај од следењето на процесот на пристапување на Македонија во ЕУ

[Jun 4 2012 ] Фондацијата Институт отворено општество Македонија (ФООМ) и Македонскиот центар за европско образование (МЦЕО) го објавија својот 12-ти извештај од следењето на процесот на пристапувањето на Македонија во ЕУ посветен целосно на Инструментот за претпристапна помош (ИПА) и насловен „Има пари ама…“.

Прва  Претходна  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  Следна  Последна