Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Пристап до правда во Македонија
пронајди
Пристап до правда во Македонија

Соопштение на проектот Пристап до правда во Македонија

Во услови кога Владата најавува „борба“ против семејното насилство, жртвите не можат да остварат право на бесплатна правна помош

[Jul 2 2014 ] Во време кога Владата го најави новиот предлог-закон за борба против семејното насилство, Министерството за правда одби три барања за бесплатно застапување во судски постапки за заштита на жртви на семејно насилство и нивните деца.

Пристап до правда во Македонија

Соопштение на проектот Пристап до правда во Македонија

Усвоени стандарди и правила за здруженијата кои обезбедуваат претходна правна помош

[Jun 10 2014 ] Здруженијата кои се овластени за обезбедување на претходна правна помош во јуни 2014 година донесоа и усвоија заеднички документ во кој се уредуваат стандардите и правилата кон кои ќе се придржуваат при обезбедувањето на претходната правна помош.

Пристап до правда во Македонија

Соопштение на проектот Пристап до правда во Македонија

Регистарот на здруженија за бесплатна правна помош достапен на веб страницата на Министерството за правда на Република Македонија

[Jun 5 2014 ] Министерството за правда на Република Македонија на својата веб страница го објави регистарот на здруженија овластени за давање на бесплатна правна помош

Пристап до правда во Македонија

Соопштение на проектот Пристап до правда во Македонија

Претставници на проектот Пристап до правда во Македонија остварија средба со претставник на институцијата Народен правобранител на Република Македонија

[May 22 2014 ] На средбата претставниците на проектот Пристап до правда во Македонија ја претставија целта на проектот и проектните активности во однос на развојот и промовирањето на системот на бесплатна правна помош во државата и ја понудија својата соработка со Народниот правобранител во доменот на нивното работење.

Пристап до правда во Македонија

СООПШТЕНИЕ НА ПРОЕКТОТ ПРИСТАП ДО ПРАВДА ВО МАКЕДОНИЈА

Претставници на проектот Пристап до правда во Македонија остварија средба со делегација на Министерството за правда

[May 13 2014 ] Претставници на проектот Пристап до правда во Македонија од Фондацијата Отворено општество - Македонија и Македонското здружение на млади правници, заедно со претставникот на Делегацијата на Европската унија во Република Македонија задолжен за прашањата на правда и внатрешни работи на 08.05.2014 година остварија средба со делегација од Министерството за правда.

Прва  Претходна  1  2  3  4  5  6  Следна  Последна