Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Правна програма
пронајди
Правна програма

Половина од Македонците имаат најмалку еден правен проблем

[Oct 18 2013 ] Фондацијата Отворено општество – Македонија на 18 октомври ја промовираше осмата анализа од едицијата „Примената на законите под лупа“, преку која се врши анализа на правните проблеми со кои се соочуваат граѓаните во Република Македонија и нивната перцепција за правичноста на правниот систем.

Правна програма

Седма анализа од едицијата „Примената на законите под лупа“

Пресудите на Европскиот суд за човекови права треба да се имплементираат

[Sep 30 2013 ] ФООМ на 30 септември 2013 година ја промовираше седмата анализа од едицијата „Примената на законите под лупа“, преку која се врши анализа на примената и разбирањето на пресудите на Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) во Република Македонија.

Правна програма

Половина од граѓаните не знаат дека постои Закон за слободен пристап до информации

[Sep 27 2013 ] Повеќе од половина, односно 52,3 отсто од граѓаните, не слушнале дека постои Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер, иако истиот е донесен пред седум години.

Правна програма

Соопштение

Потребна е воедначенапримена на Законот за бесплатна правна помош

[Aug 30 2013 ] Со цел граѓаните да имаат пристап до правдата, неформалната мрежа на овластени здруженија за бесплатна правна помош бара од Министерството за правда за сите баратели воедначено да го применува Законот за бесплатна правна помош (Законот), како и да ги почитува веќе дадените упатства од Управниот суд во предметите со кои се решава правото на бесплатна правна помош.

Правна програма

РЕГИОНАЛНА ПРОМОЦИЈА НА БЕСПЛАТНАТА ПРАВНА ПОМОШ

[Jun 6 2013 ] Овластените здруженија за претходна правна помош: Македонското здружение на млади правници, Националниот Ромски центар од Куманово, РОМА С.О.С од Прилеп, Младинскиот културен центар од Битола и ЕХО од Штип со поддршка на Фондацијата Отворено општество – Македонија, организираат регионални средби за промоција на Анализа на примената на Законот за бесплатна правна помош за периодот 2010-2012 година.

Прва  Претходна  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Следна  Последна