Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Општина по мерка на граѓаните
пронајди
Општина по мерка на граѓаните

ПРОМОВИРАНА „СОЦИЈАЛНАТА КАРТА НА ОПШТИНА СТРУГА – ИДЕНТИФИКУВАЊЕ НА РАНЛИВИ ГРУПИ И ПОТРЕБНИ СОЦИЈАЛНИ УСЛУГИ ВО ОПШТИНАТА“

[Oct 5 2016 ] На 4 октомври 2016 година, во Салата на Совет на Општина Струга, се одржа промоција на „Социјалната карта на општина Струга – идентификување на ранливи групи и потребни социјални услуги во општината“.

Општина по мерка на граѓаните

ПРОМОВИРАНА СОЦИЈАЛНАТА КАРТА НА ОПШТИНА СТРУМИЦА

[Sep 28 2016 ] Центарот на заедницата на општина Струмица во соработка со општина Струмица, на 27 септември 2016 година (вторник), во салата на Советот на општина Струмица, одржаа промоција на Социјалната карта на општина Струмица.

Општина по мерка на граѓаните

ОДДРЖАНА ОБУКА НА ТЕМА „ОПШТИНА ПО МЕРКА НА ДЕТЕТО“ ЗА ПРЕТСТАВНИЦИ ОД ОПШТИНИТЕ ЦЕНТАР, СТРУГА И СТРУМИЦА

[Sep 13 2016 ] Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ) во соработка со Центарот за човекови права и разрешување конфликти, во периодот од 1 до 3 септември 2016 година, во хотел Гардениа во Велес, одржа обука за претставници од општинската администрација и советници при Советите на општините Центар, Струга и Струмица на тема „Општина по мерка на детето“.

Општина по мерка на граѓаните

ОГЛАС ЗА ЕКСПЕРТ ЗА МОНИТОРИНГ НА ЈАВНИ ДОКУМЕНТИ ВО РАМКИ НА ПРОЕКТОТ „МОНИТОРИНГ НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ЛОКАЛНАТА СТРАТЕГИЈА ЗА МЛАДИ СО АКЦИСКИ ПЛАН НА ОПШТИНА ЦЕНТАР“

[Sep 1 2016 ] Националниот младински совет на Македонија (НМСМ) има потреба од експерт за мониторинг на јавни политики кој ќе спроведе обуки за мониторинг на јавни документи на тимот за мониторинг во рамките на Секретаријaтот на НМСМ.

Општина по мерка на граѓаните

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА КАНДИДАТИ ЗА УЧЕСТВО НА ЕДУКАТИВНИ ОБУКИ ЗА МЛАДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ „ПОДДРШКА НА СТАРТ АП БИЗНИСИ ЗА МЛАДИ“

[Aug 31 2016 ] Knowledge Center за потребите на Општина Струмица во партнерска соработка со Фондацијата Отворено Општество - Македонија, како дел од локалната Стратегијата за млади 2015-2020 на општина Струмица, со Акциски план за млади 2015-2017 година, во рамките на проектот „Поддршка на старт ап бизниси за млади” објавувa јавен повик за пријавување на кандидати за учество на едукативни обуки за млади за реализација на проектот „Поддршка на старт ап бизниси за млади”.

Прва  Претходна  1  2  3  4  5  6  Следна  Последна