Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Ние одлучуваме
пронајди
Ние одлучуваме

СПОТОВИ НА ГРАЃАНСКАТА АКЦИЈА „НИЕ ОДЛУЧУВАМЕ!

[Nov 14 2016 ] Воведен текст: Спотови на граѓанската акација „Ние одлучуваме!“ на тема здравство и екологија, сиромаштија и животен стандард, неправда и корупција, тајноста на гласањето и сумарен спот на акцијата, достапни на македонски и албански јазик.

Прва  Претходна  1  2