Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

поврзани конкурси

нема поврзани конкурси

поврзани публикации

нема поврзани публикации

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017
пронајди

ОБУКА ЗА МОНИТОРИНГ НА БУЏЕТИ И ЗАСТАПУВАЊЕ

Со поддршка на Фондацијата Отворено општество – Македонија, од 21 до 23 декември 2017 година, во хотел Романтик во Велес, ќе се одржи меѓународна обука за мониторинг на буџети и застапување, во организација на ХОПС – Опции за здрав живот Скопје.

Обуката е наменета за претставници од 6 граѓански организации од Србија, Босна и Херцеговина и Црна Гора кои спроведуваат програми за намалување на штети и кои се соочуваат со недостаток на финансирање на нивните програми по заминувањето на Глобалниот фонд. Обуката ќе им помогне во нивните напори за обезбедување на финансиски средства од надлежните државни органи.

Тродневната обука ќе ја спроведат претставници на ЕСЕ – Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените од Скопје.

поврзани новости

нема поврзани новости