најава на активности

Нема најавени активности...

п а р т н е р и
настани и новости
Проект на УСАИД за граѓанско општество

ПРОМОЦИЈА НА ПРИРАЧНИК ЗА АКТИВНО ГРАЃАНСТВО


[02.10.2015] ФОРУМ – Центар за стратешки истражувања и документација (ЦСИД) и Фондацијата Отворено oпштество – Македонија (ФООМ) на 29 септември 2015 ja промовираа публикацијата „Прирачник за активно граѓанство“.

Општо

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СИСТЕМОТ ЗА АЗИЛ

од Џорџ Сорос


[26.09.2015, Њујорк] Европската унија (ЕУ) треба да ја прифати одговорноста за недостатокот на заедничка политика за азил кој го претвори овогодинешниот зголемен прилив на бегалци од проблем со кој може да се управува во уште една политичка криза. Секоја држава-членка себично се фокусира на нејзините сопствени интереси, честопати постапувајќи против интересите на другите. Toa предизвика паника меѓу барателите на азил, во општата јавност и кај властите одговорни за одржување на законот и редот. Барателите на азил беа главните жртви.

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

ОБУКА ЗА ДОКУМЕНТИРАЊЕ И НАБЉУДУВАЊЕ НА ПОВРЕДИ НА ЧОВЕКОВИ ПРАВА ВО УСЛОВИ НА КРИЗА


[21.09.2015] Фондацијата Отворено oпштество - Македонија (ФООМ) во соработка Иницијативата на отвореното општество за Европа (OSIFE) и партнерски организации од Грција, Македонија, Србија, Унгарија и Хрватска, ja одржаа првата регионална обука „Документирање и набљудување на повреди на човекови права во услови на криза“ што се одржа од 14 до 17 септември 2015г. во ГЕМ клубот во Скопје.

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

ОДРЖАНА ДЕБАТА „БЕГАЛЦИТЕ НА ПАТОТ ОД ОПАСНОСТ И НЕСИГУРНОСТ КОН НЕИЗВЕСНОСТ: KАКО ДА СЕ ОБЕЗБЕДИ ХУМАН И ПРАВЕДЕН ТРЕТМАН?“


[20.09.2015] Фондацијата Отворено oпштество - Македонија (ФООМ), на 16 септември 2015 година, во ГЕМ клубот во Скопје, одржа дебата на тема „Бегалците на патот од опасност и несигурност кон неизвесност: Kако да се обезбеди хуман и праведен третман?“.

Општина по мерка на граѓаните

ОБУКА „ОСНОВИ НА МЕЃУСЕКТОРСКА СОРАБОТКА“ ЗА ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТИНИТЕ СТРУМИЦА, СТРУГА И ЦЕНТАР


[16.09.2015] Фондацијата Отворено општество - Македонија (ФООМ), во соработка со Центарот за развој на локалната демократија (ЦРЛД), во рамките на концептот „Општина по мерка на граѓаните“ одржаа обука за „Основи на меѓусекторска соработка“ наменета за раководителите на секторите и одделенијата во единиците на локалната самоуправа во општините Струмица, Струга и Центар.

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

ПЛАТФОРМА НА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈАТА И МРЕЖА 23

Повик до политичките лидери за транспарентен и партиципативен процес на донесување на одлуките поврзани со договорот од 2 јуни и 15 јули 2015 г.


[31.08.2015] Платформата на граѓансќи организации за борба против ќорупцијата и Мрежата 23 упатува повик до сите вклучени страни во процесот на донесување одлуќи за прашањата утврдени во Договорот на политичќите партии и неговиот анеќс за отвореност, транспарентност и вклучување на граѓанскиот сектор и сите засегнати страни.

Унапредување на човековите права во здравството

4-ТА СРЕДБА „АДВОКАТУРА НА МАРГИНИТЕ“ ВО МАКЕДОНИЈА И ПАНЕЛ-ДИСКУСИЈА „НЕПРАВДАТА Е ШТЕТНА ПО ВАШЕТО ЗДРАВЈЕ“


[28.08.2015] Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ), ХОПС - Опции за здрав живот Скопје, Коалицијата „Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници“ и Програмата за јавно здравство на Фондациите Отворено општество беа домаќини на 4-та средба „Адвокатура на маргините“ која годинава се одржа во Охрид, Македонија, од 24 до 27 август 2015 година.

пронајди
Reporteri bez granici
к о н к у р с и

Во моментов нема активни конкурси

п у б л и к а ц и и